PANORAMİK

Sayfa İçeriği

PANORAMİK

Bu yöntem dental  panoramik tomogram (DPT) olarak da bilinir. X-ray tüpünün ve rotasyon merkezinin her iki tarafındaki yapıların bulanıklaşman filmin döndürülmesiyle beraber tomografi tekniği ile görüntüler oluşturulur.Dental  panoramik tomografide, ışınlama sırasında rotasyon merkezinin  hareket ettirilmesi sureti ile odak düzleminde at nalına benzer bir görüntü oluşturulur. Hastaya pozisyon verilirken, dişlerin çukur  içerisinde yer almasını sağlamak amacı ile gereken özen gösterilmelidir.

Geleneksel  tomografi

 Geleneksel tomografi kullanılarak maksilla ve mandibulanın kesitsel dillimleri oluşturulur.Cihazlar panoramik ünitelere benzer ancak hemen  hemen tüm pozisyonlarda çene  boyunca dilimler yapılmasına izin verecek  büyüklükte hareket alanı vardır .İmplant planlanması ve patolojinin bukolingual genişlemesi  gömülü dişin pozisyonu için kullanılır.

Bilgisayarlı tomografi

Vücudun çevresini  saran çemberden bir X-ray tüpü ve her bir noktadaki ışının zayıflamasını ölçen  (blokaj) bir dizi detektör geçer. Bilgisayar üstünde çalışılan dilim içerisinde kalan her bir doku birimine verir ve bundan  hareketle vücudun o bölümünde hangi yapılar bulunması gerekiyorsa yapıların bir resmini oluşturur. BT hem yumuşak dokuları kemikleri gösterir, ancak yumuşak doku lezyonlarını manyetik rezonans görüntülemede olduğu kadar göstermez. Özellikle yüzün ortasında bulunan travmaların veya kemiklerle ilgili hastalıkların değerlendiricide yararlıdır.