İmplant İçin Röntgen

Oral implantolojide bir radyolojik uygulamada standart metal küreler kullanılarak yapılır. Bu methodda hastadan elde edilen bir çalışma modelinde, implant uygulanması düşünülen yerlere, çapları 5mm olan metal küreler mum ile sabitleştirilir. Daha sonra vakum ile şekillenen şeffaf akrilikten bir stent bu metal küreler içeride kalacak şekilde elde edilir. İçinde metal küreler bulunan şeffaf stent ağza taşınıp yerleştirildikten sonra bu bölgeden periapikal bir radyografi alınır.

Elde edilen film üzerinde ise metal kürelerin görüntülerinin çapı 5 mm olarak tespit ediliyorsa implant yerleştirilmesi düşünülen kemiğin eni ve yüksekliği tekrar film 44 üzerinde hassasiyetle okunur. Eğer metal kürelerinin çapı 5 mm’den fazla tespit ediliyorsa, aynı oranlama kemik boyutları için de yapılır. Bu işlem implant cerrahisinden önce ölçümlerin hassasiyetle yeniden yapılması ve yanılgı payının en aza indirilmesi amacını taşır.

Ayrıca hekimin gereksinimi olan radyolojik görüntüleri, filme ihtiyaç göstermeden, doğrudan bilgisayar ekranında renkli olarak görüntüleme ve bu görüntüyü kaydedip saklama imkanı sağlayan radyovizyografi tekniği de, özellikle kemik yoğunluğunun objektif olarak değerlendirilebilmesinden ve bunun da yerleştirilecek implantın başarısıyla doğru orantılı olmasından ötürü oral implantolojide kullanım alanı bulur.