Diş Tedavileri

DİŞ TEDAVİLERİ

Diş Hastalıkları ve Tedavisi, erişkin dişlerde diş hastalıklarının önlemesi, gelişimsel veya kazanılmış bozukluklardan dolayı dişlerde meydana gelen defektlerin etiyolojisi, patolojisi, tanısı ve fonksiyonel ve estetik tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan “adeziv”, “estetik”, “kozmetik” Diş Hekimliği gibi yeni kavramlar bu bölümün uygulama alanı içinde yer alır.

Bireysel çürük riskinin belirlenmesi (diyet analizi, tükürük ve mikrobiyolojik testler)
Erişkinlerde ve yaşlılarda diş çürüğü oluşumun önlenmesine yönelik profesyonel koruyucu uygulamalar (flor jeli, flor verniği benzeri koruyucu ajanlar),
Başlangıç çürük lezyonlarının non-invaziv ve mikro-invaziv tedavisi,
Çürük, kırık, erozyon, atrizyon ve abrazyon nedeniyle dişlerde oluşan madde kayıplarının amalgam ve kompozit dolgular, kompozit ve porselen inley-onleylerle restorasyonu,
Ön dişlerdeki şekil, renk, boyut bozuklularının ve diastemaların kompozit veya porselen lamina venerlerle restorasyonu,
Dişlerdeki fizyolojik ve patolojik renklenmelerin ağartılması,
Dentin aşırı hassasiyetinin tedavisi,
İleri derecede madde kaybı olan dişlere post-kor uygulaması,
Kırılan amalgam, kompozit ve porselen restorasyonların tamiri
Bireysel Çürük Riskinin Belirlenmesi

Diyet analizi, tükürük akış hızını, tükürüğün asitleri tamponlama gücünü, tükürük ve plaktaki karyojenik mikroorganizmaların miktarını ölçen testler ve bu testlerin sonucunu birlikte değerlendiren bilgisayar programları yardımıyla bireysel çürüğe yatkınlık belirlenir.

Diş çürüklerinin önlenmesi amacıyla florür bileşiği içeren jeller ve vernikler uygulanır. Son yıllarda kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP) içeren ürünlerde bu amaçla kullanılmaktadır.

Yeni başlayan çürük lezyonları opak beyaz renkte görünmektedir. Bu lezyonların ilerlemesi dişlerde büyük madde kaybı oluşturmadan önlenebilmektedir. Non-invaziv tedavilerde florürlü bileşikler, CPP-ACP içeren ürünler kullanılır. Mikro-invaziv yöntemde ise lezyonlar asitle dağlandıktan sonra düşük viskoziteli rezinle örtülenir. Her iki teknikte de diş dokularından boşluk (kavite) oluşturacak şekilde madde kaldırılmaz.

Amalgam Dolgular

Çürük ve travma nedeniyle dişlerde oluşan madde kayıplarının civanın metallerle yaptığı alaşımdan oluşan amalgam dolgu maddesiyle restorasyonudur. Özellikle estetiğin önemli olmadığı alanlardaki dişlerin restorasyonunda kullanılmaktadır. Ucuz ve çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklı olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Kompozit Dolgular

Çürük, kırık, erozyon, atrisyon ve abrazyon nedeniyle dişlerde oluşan madde kayıplarının diş rengindeki dimetakrilat esaslı kompozit materyaliyle restorasyonudur. Özellikle estetiğin önemli olduğu alanlardaki dişlerin restorasyonunda kullanılmaktadır.

Çürük ve travma nedeniyle dişlerde oluşan madde kayıpları fazla ise dişler dolgu veya kron yerine diş rengindeki kompozit veya porselen inley-onleylerle restore edilir. Porselen restorasyonlar daha estetiktir ve renklenmeye karşı daha dirençlidir.

Kompozit ve Porselen Lamina Venerler

Porselen lamina venerler; ön dişlerdeki şekil, renk, boyut bozuklularının ve çapraşıklıkların tedavi edilmesi ve dişler arasındaki boşlukların kapatılması için çok ince yaprak şeklinde porselenden hazırlanan ve dişlere yapıştırılan restorasyonlardır. Kompozit lamina venerler ise diş dokusundan madde kaldırmadan ön dişlere uygulanan ince kompozit restorasyonlardır.

Dişlerin Beyazlatılması

Dişlerdeki uzun zincirli renkli moleküllerin kimyasal ajanlarla parçalanıp kısa zincirli renksiz moleküllere dönüştürülmesiyle diş renginin açılmasıdır. Bu amaçla hidrojen peroksit veya karbamit peroksit jelleri kullanılır. Evde hekim kontrolünde hasta tarafından veya muayenehanede hekim tarafından uygulama yapılır.

Dentin Hassasiyetinin Tedavisi

Sıcak, soğuk, tatlı ya da çok asitli içecek ve yiyecekler dişlerde kısa süreli ve keskin bir ağrıya neden olabilir. Diş hassasiyeti olarak adlandırılan bu durumda hassasiyetin ortadan kaldırılması amacıyla bazı kimyasal ajanlar hekim tarafından hastaya uygulanmaktadır. Tedavinin başarısı uygulanan tekniğe göre değişmektedir.

 Post-Kor Uygulaması

İleri derece madde kaybı olan dişlerde diş üzerine restorasyon yapabilmek için dişin köklerinden destek alınır. Bu durumda dişe kanal tedavisi yapılıp, kanal içine uygulanan metal, kompozit veya fiberden imal edilmiş vida benzeri postlar kullanılır.

Kırılan Amalgam, Kompozit ve Porselen Restorasyonların Tamiri

Amalgam, kompozit veya porselen restorasyonlar kırıldığında, kırık parça küçükse ve geriye kalan restorasyon sağlamsa bu restorasyonlar tamir edilebilir. Restorasyonun tamir edilip edilemeyeceğine klinik ve radyolojik muayeneden sonra hekim karar verir.